Tvister med forretningsforbindelser

I næringslivet, som livet ellers, skjer det av og til at et forhold går surt. De som en trodde var gode samarbeidspartnere, leverandører eller kunder, viser seg til å være et problem.

En god advokat kan bistå til å hjelpe med å finne løsninger på problemet, eller noen ganger til å finne en utgang og avslutte samarbeidet. Tvister som dette tar mye tid, og kan stjele ressurser som burde vært brukt til noe mer fornuftig i bedriften. En rask løsning, kan ofte være en god løsning, nesten uansett hvordan den ser ut.

Vanlig oppdrag

  • Rådgivning
  • Bistand
  • Representasjon