Personvern, privatliv og media

Vår digitale tidsalder gir store utfordringer knyttet til personvern og privatliv. Du har en rekke rettigheter knyttet til privatliv og staten er faktisk pålagt i henhold til Den Europeiske Menneskerettighetserklæringen å sikre deg personvern og privatliv.

Det kan være tale om å sikre dine personopplysninger i offentlige eller private arkiv, eller sikre deg mot at noen snoker i dine opplysninger. Personvernforordningen (GDPR) gir deg en rekke rettigheter som kan bidra til å løse situasjoner som du opplever som ubehagelig.

Mediaoppslag som medfører stor belastning for deg og dine nærmeste kan være svært vanskelig å håndtere. Vit at du ikke er rettsløs, og dersom ting blir for vanskelig bør du undersøke dine rettigheter med advokat.

Dersom du utsettes for digitale krenkelse fra ekskjæreste eller andre, stiller vi opp for deg.

Selv om vi lever i en digital tidsalder, skal vi ikke måtte godta digitale krenkelser av vårt privatliv og vi bistår deg i saker hvor du trenger hjelp.

Vanlige oppdrag

  • Rådgivning
  • Kontakt med politi eller andre myndigheter
  • Klager til PFU i forbindelse med medieoppslag.
  • Bistand ved tvist