Kontrakter

Det skrevne ord er enklere å forholde seg til enn muntlige avtaler. Gode kontrakter blir til ved at partene har tenkt igjennom de juridiske og kommersielle sidene av avtalen, og setter ned på papir det som er viktig for å sikre fremdriften, samarbeidet og forholdet mellom partene.

Kontraktsarbeid er et vanskelig felt, og mange advokater kan bidra til å sikre en god kontrakt, men ødelegge et godt samarbeid. Når det kommer til kontraktsarbeid er løsningen ofte å lytte til det de kommersielle partene sier, og finne gode juridiske løsninger som passer det.

Vanlige oppdrag

  • Gjennomgang av kontraktsutkast
  • utarbeidelse av kontrakter
  • Bistand og rådgivning ved tvist