Offentlige vedtak

Dersom du har fått et vedtak i en sak, som du er uenig i, bør du undersøke saken med advokat. I mange tilfelle vil det offentlige dekke omkostningene dersom en klage fører frem.

Det er en lang rekke områder hvor det offentlige har myndighet og fatter vedtak som påvirker våre liv. Dette kan noen ganger være kompliserte saker med vanskelig juss, eller enkle saker juridiske sett, men vanskelig faktum.

For oss begynte dette med at vi forsøkte å skille ut gamlehuset på gården til en egen eiendom. Nyhuset hadde min bror og svigerinne alt overtatt, og vi hadde i forbindelse med arveoppgjøret avtalt at jeg skulle få overta gamlehuset. Det trengtes betydelig med oppussing, og selvsagt måtte jeg ha lån. Banken var veldig tydelig på at jeg burde skille eiendommen ut, slik at jeg hadde ting i orden både med banklånet, men også dersom jeg en gang skulle selge. Dette ble begynnelsen på en evig vandring i utallige brev og vedtak som alle var negative til at vi fikk skille ut det huset som sto der og forfalte. Vi måtte til slutt få en advokat som tok saken videre og etter to nye år, har vi endelig fått skilt ut eiendommen og er i gang med oppussingen.

Tidligere klient

Det kan være vedtak fra landbruksmyndighetene eller vedtak fra det lokale el-tilsynet. Det kan være snakk om å nekte å utbetale penger fra det offentlige eller det kan være snakk om pålegg om å betale dagbøter til det offentlige.

Det er en rekke rettigheter du har i slike situasjoner, og en advokat kan hjelpe deg.

Vanlige oppdrag

  • Rådgivning
  • Representasjon ovenfor det offentlige

Se også