Forsikringssaker

Når uhellet er ute, er det utrolig godt å vite at en er forsikret. Dessverre opplever mange at det å få ubetalt forsikringen kan være en lang og vanskelig prosess.

Skader og uhell i hjemmet er som regel forsikret. Noen ganger, særlig ved større skader, kan det være klokt å rådføre seg med noen som har erfaring med å håndtere forsikringsselskaper. Vår erfaring er at det er klokt å gjøre et grundig forarbeid, for å stille sterkere i dialogen med forsikringsselskapet.

«Helt utrolig! I 16 år har jeg betalt til det forsikringsselskapet, og aldri brukt forsikringen min en eneste gang. Men når min kone og jeg sto i vann til langt opp over anklene i kjelleren, etter et uvær uten like, hadde jeg aldri tenkt at det skulle bli en langvarig prosess, men det ble det. Og heldigvis brukte jeg advokat ellers så hadde jeg gått i graven pga sinne!

Klient, som etter at oppgjøret var utbetalt byttet forsikringsselskap.

Andre ganger blir det tvist fordi forsikringsselskapet ikke vil utbetale forsikringen. Her kan det være klokt å bruke advokat for å sikre at rett blir rett.

Vanlige oppdrag

  • Rådgivning
  • Representasjon og kontakt med forsikringsselskap
  • Representasjon ved tvist