Skatt og avgift

Det er en rekke områder hvor bedrifter og eierne har behov for juridisk rådgivning innenfor skatt og avgift. Her kan vi bistå om nødvendig både i forkant, under eller etter at transaksjoner har skjedd, for å påse at skatt og avgift ikke blir mer komplisert eller dyrere enn nødvendig.

Vanlige oppdrag

  • Rådgivning
  • Bistand ifm. transaksjoner eller kontrakter