Fast eiendom og -utvikling

Vi bistår med juridisk rådgivning innen fast eiendom og eiendomsutvikling til byggherrer, eiendomsutviklere, offentlige myndigheter, entreprenører og privatpersoner.

Rådgivning kan være fra erverv av utbyggingsareal til sluttført byggeprosjekt inkludert seksjonering, salg og/eller utleie til alle typer bruksformål.

Vanlig oppdrag

  • Rådgivning
  • Bistand