Arbeidsforhold

«Arbeidskonflikten gikk mer inn på meg enn jeg noen gang kunne forestille meg. Jeg var sint og lei meg, og et vrak for de nærmeste rundt meg. Jeg har alltid visst at jobben var utrolig viktig for meg og for min identitet. Derfor gikk det sånn inn på meg når det ble konflikt med arbeidsgiver, og derfor var det så godt å ha en god advokat på mitt lag«

– Tidligere arbeidsrettssak-klient

Det er en rekke regler i arbeidsforhold. Som ansatt har du lovbestemte plikter, og mange rettigheter. Det er disse rettighetene som verner deg som ansatt, og som gir gode løsninger når ting blir vanskelig på arbeidsplassen.

Blir relasjonen til leder eller medarbeidere vanskelig, er arbeidsmiljøloven et godt sted å starte for å finne juridiske løsninger. Dersom arbeidsgiver ønsker å gjøre endringer i arbeidstid, -sted, -oppgaver og -ansvar, har du som ansatt en rekke rettigheter som skal sikre deg. Dette gjelder spesielt dersom det blir tale om lønnsendring, oppsigelse eller avskjed.

Dersom du opplever at arbeidsgiver vurderer oppsigelse, avskjed eller nedbemanning, kan det være svært lurt å kontakte en advokat for å sikre at ting går riktig for seg, og at dine rettigheter blir ivaretatt. 

Vanlige oppdrag

  • Arbeidsavtaler/ ansettelsesavtaler
  • Oppsigelse og nedbemanning
  • Manglende utbetaling av lønn eller feriepenger
  • Avskjed
  • Personalkonflikter
  • Avslutning av arbeidsforhold og forhandlinger knyttet til dette
  • Pensjonsordninger