Barnevern

Barnevernssaker er svært vanskelige for barn og for foreldrene. Vi er her for å sikre at dine barn blir ivaretatt og å sikre at det ikke skjer urett. Vi støtter deg, og er på din side gjennom hele prosessen.

Barnevernssaker bør håndteres av advokat så tidlig som mulig for å sørge for at saken kommer frem i riktig lys og at foreldrene og barna ikke blir urettferdig behandlet.

«Aldri har jeg vært så sint, så redd og så alene som jeg var da damen fra barnevernet fortalte at de hadde vedtatt at jeg ble fratatt omsorgen for min sønn. Mens jeg satt der, og gråt og var sint, forsto jeg at jeg aldri kom til å godta denne urettferdigheten mot min sønn og meg«.

Mor på første møte med advokat

Barnevernssaker gir automatisk rett til gratis advokat straks det er fattet vedtak. Vi har erfaring fra barnevernssaker, og kan bidra med råd og juridisk kompetanse i en svært vanskelig tid.

Vanlig oppdrag

  • Bistand i møter med barnevernet
  • Representasjon for fylkesnemnd og domstolene