Nabotvister

Boligen er stedet hvor vi skal føle oss trygg, og kunne trekke oss tilbake for å slappe av. Tvister med naboer kan derfor oppleves som ekstra vanskelig.

Naboloven har en rekke bestemmelser som regulerer hva du og din nabo har lov til å gjøre på eiendommene deres. Trær og busker er punkter som har enkle regler i naboloven.

Du har rettigheter som din nabo må respektere enten det gjelder vei, støy, lukt, byggeplaner eller leietakere.

Vi har bodd her i over 9 år, og har aldri hatt noen problemer med naboene. Så en dag kommer det et nabovarsel i postkassen. Der hadde naboeiendommen blitt solgt til en utbygger, og nå skulle vi miste både sol og utsikt, slik at han kunne tjene noen millioner på eiendommen han nettopp hadde kjøpt. Aldri hadde jeg trodd at dette skulle bli en så vanskelig kamp. Vi tapte og naboeiendommen til slutt ble bygget ut. Heldigvis hadde vi en advokat som hadde hjulpet oss slik at prosjektet ble betydelig mindre og tok mindre sol enn opprinnelig «groteske utbyggingsplan». Det verste var likevel en utbygger som overhode ikke brydde seg om oss som naboer under byggeperioden. Da var det virkelig godt å ha en advokat som var den som ringte til utbyggeren kl 07:05 for å gi beskjed om at nå var grensen nådd!

Klient etter en mindre utbygging av naboeiendommen.

Naboloven gir det en rekke rettigheter og plikter, og vi kan bistå for å finne ut av problemmet.

Vanlig oppdrag

  • Rådgivning
  • Kontakt med naboer
  • Representasjon for domstolene