Tvister med forbrukerkunder

En tvist eller reklamasjon fra en kunde bør håndteres med største alvor og med en hurtighet som gjør at ting kan løses tidlig.

En god oversikt over de juridiske pliktene og rettighetene til partene er en god start, og kan hjelpe partene til å finne en løsning som begge kan leve med.

Vanlig oppdrag

  • Rådgivning
  • Representasjon mot kunden