Gratis vurdering

Stavanger Advokatkontor tilbyr gratis vurdering av din sak. Det er krevende tider for mange personer og bedrifter. Gode råd kan for mange rett og slett være for dyre, og det er gjerne nå du trenger gode råd som mest.

Frem til mars 2021 har vi derfor en ordning med gratis vurdering av din sak eller tvist.

Bestill et videomøte eller telefonmøte via vår Facebook-side i dag på denne linken. Bruk «gratis vurdering» og finn tid sin passer deg, eller ring 4646 2323 for å avtale et møte.

Dersom du ønsker mer informasjon om Stavanger Advokatkontor besøk resten av vår nettside her.