Arv, testament og dødsfall

Det er vanskelig å miste noen vi er glad i. Sorgen kommer først. Det oppstår i tillegg en rekke praktiske og juridiske problemstillinger.

Da er det godt å ha en god rådgiver på lag med deg. En rådgiver som har bistått mange i samme situasjon og som kan gi både gode praktiske og juridiske råd. 

«Å bli «etterlatt» kom som et sjokk for meg. Jeg har aldri følt meg så alene, selv med mange rundt meg. Vi hadde både fellesbarn og særkullsbarn. Det var både mange spørsmål og mange ting som kunne bli konflikter, men vi fikk løst det på en grei måte. Jeg fikk god juridisk veiledning, og ikke minst støtte, fra min advokat.»

– Tidligere klient

Vi kan gi råd både i de juridiske og praktiske sidene av et dødsfall og arvesituasjon. Vi gir juridisk bistand til etterlatte, både barn, gjenværende partner og andre arvinger. 

Vanlige oppdrag

  • Bistand knyttet til arveoppgjør og – konflikter
  • Dødsboskifte, herunder bobestyrer og testamentsfullbyrder