Feil og mangler ved boligkjøp

Boligkjøp er for de aller fleste den største, og viktigste investeringen vi gjør. Sammenlignet med mange andre investeringer vi foretar oss er det forholdvis liten tid til å undersøke ting på forhånd. Ofte får vi anledning til å gå på en visning, og så er budrunden i gang dagen etter. 

Det er derfor ikke rart at det noen ganger oppstår ubehagelige overraskelser etter et boligkjøp. Da er det lurt å skaffe seg advokat før en gjør noe. Enten for å raskt avklare at dette er noe som boligkjøper må leve med og evt. selv utbedre når det passer. Eller for å sette gang en prosess som leder til at selgeren må fikse eller betale for å utbedre.

«Det var svært ubehagelig å «bo» i en tvist. Du visste hele tiden at det var vannlekkasje fra badet i 2. etasje. Vegger og tak var revet opp, og det så ikke ut! Likevel tok det lang tid før ting ble avklart og vi visste hvordan vi skulle gå videre.»

Klientpar etter en reklamasjon

Reklamasjoner etter boligkjøp er noe som bør gjøres grundig og fullstendig alt fra starten. Slik reduseres faren for tilleggsproblemer.

Ofte avviser selgeren (eller selgerens forsikringsselskap) kravet. Mulighetene for å vinne frem handler i stor grad om hvor grundig en har undersøkt kravet på forhånd, hvor godt arbeid som er lagt ned i reklamasjonen og hvor utholdende boligkjøper er.

Vanlige oppdrag

  • Reklamasjon mot selger/selgers forsikringsselskap
  • Reklamasjon mot megler/takstmann