Skatt

Skattespørsmål kan være kompliserte og ha store konsekvenser. Det er derfor alltid lurt å kontakte en skatteekspert før en større transaksjon ved usikkerhet om hvordan dette kan påvirke skatt. Eksempel på en slik transaksjon kan være salg av bolig som er arvet.

Eller det kan være tale om saker som gjelder inntekter fra hobbyvirksomhet eller næringsvirksomhet.

Skulle vi søsken selge hytten og heller kjøpe en hver for oss. Vi hadde eiendomsmegler og alt, og var klar. Helt til ektefellen til min bror tilfeldig hadde snakket med en advokat i en annen sak og nevnt arven og hytten i en bisetning. Etter møte med advokaten forsto vi at vi enkelt kunne spare betydelig i skatt dersom vi brukte litt mer tid før vi solgte. Vi solgte et par år etter, og da var alle fornøyd. Unntatt skatteetaten som ikke fikk noe fra oss.

Klient

Dersom du har skattespørsmål ta kontakt med advokat.

Vanlige oppdrag

  • Rådgivning
  • Bistand ved skattetvister