Kjøpstvister

I det daglige så gjør vi mange små og store kjøp. Dersom det oppstår uenigheter etter noen av de store kjøpene vi foretar oss, kan det svare seg å få en advokat til å vurdere dine rettigheter. Dette gjelder typisk båt, bil, mc og en del utstyr.

«Jeg tenkte at det egentlig var for lite å bruke advokat på. Herregud det var jo være en bruktbil til 40 tusen. Men vi avtalte det slik at advokaten ikke skulle bruke så mye tid på jobben, og så satte vi i gang. Nå er jeg en lykkelig tidligere eier av en bruktbil hvor jeg har fått levert tilbake bilen og fått nesten alle pengene igjen.»

Klient

Vi kan gi deg en rask tilbakemelding på beste fremgangsmåte for å ivareta dine interesser.

Vanlige oppdrag

  • Rådgivning
  • Bistand ved tvist