NAV-klager

Det å miste inntekten enten midlertidig eller permanent er svært dramatisk. I Norge har innbyggerne krav på en rekke ytelser fra det offentlige for eksempel dersom en blir arbeidsledig eller syk. Det kan også være i forbindelse med omsorgspermisjon eller foreldrepermisjon. Mange har dessverre opplevd at det de tok for gitt at de hadde som rettighet, ikke tolkes likt i NAV-systemet. Møtet med NAV-systemet kan oppleves som svært slitsomt, og det er lett å gi opp selv for svært ressurssterke personer.

Vi har erfaring med å føre NAV-saker, fra start, gjennom klage og frem til seier. Vanligvis har du krav på å få dekket dine advokatutgifter dersom din klage fører frem.

«Saksbehandler opplevdes som helt urimelig, og holdt meg fanget i månedsvis med eviglange korrespondanser i en økonomisk svært vanskelig tid. Det var ekstremt fortvilende, særlig siden jeg selv mente at min sak var opplagt. Etter nesten ni måneders saksgang kom endelig svaret på klagen min, og jeg fikk fullt medhold takket være min advokat. Jeg hadde aldri klart å trenge gjennom muren av NAV-byråkratiet på egen hånd.

Tidligere klient

Vanlige saker

  • Rådgivning
  • Bistand ved NAV-klager eller tvister