Selskapsrett

Det er svært viktig for samfunnet at næringsdrivende kan lett sette i gang virksomheter som skaper verdier i samfunnet. Derfor har lovgiver en rekke lover og regler som skal hjelpe alle næringsdrivende til å kunne skape virksomheter på en enkel måte.

Det er likevel ikke alltid at ting er så enkelt når det gjelder rettsreglene innen selskapsretten. Enten det er aksjeselskaper, enkeltpersonforetak, DA, SA eller andre selskapsformer kan vi bistå med rådgivning og utferdige nødvendige selskapsrettslige papirer som passer ditt eller deres prosjekt.

Vanlige oppdrag

  • Rådgivning ifm etablering av selskap (AS, ENK, DA eller SA)
  • Bistand ved etablering av selskap
  • Rådgivning ved tvister