Ekspropriasjon og offentlige inngrep

Offentlige inngrep i privat eiendom er svært vanskelig for grunneier, og som regel har du rett på dekning av advokatutgifter. Du bør derfor straks kontakte en advokat dersom du opplever at situasjonen legger til rette for at det offentlige kommer til å ekspropriere hele eller deler av din eiendom.

Det kan være tale om å få stanset ekspropriasjonen, finne en bedre løsning eller å få bedre betalt.

Vanlige oppdrag

  • Rådgivning i forkant av varsel om ekspopriasjon
  • Bistand ved tvist