Privatpersoner

Stavanger Advokatkontor bistår privatkunder mange forskjellige sakstyper. De mest vanlige sakene:

Arbeidsforhold

Arv, testament og dødsfall

Ekteskapsinngåelse

Samboerkontrakt

Samlivsbrudd og skilsmisse

Barnevern

Egen bolig og eiendom

Feil og mangler etter boligkjøp

Nabotvister

Håndverkertvister

Kjøpstvister

Forsikringssaker

Offentlige vedtak

Skatt

Nav-klager

Ekspropriasjon og offentlige inngrep

Personvern, privatliv og media