Organisasjoner, stiftelser og foreninger

Det er betydelig flere medlemer i landets mange organisasjoner enn det er innbyggere. Det skyldes at mange nordmenn er aktive i flere organisasjoner og foreninger. Organisasjoner, stiftelser og foreninger er bra og de gjør en god innsats på sine områder.

Derimot er det en rekke til dels kompliserte rettsregler som regulerer organisasjoner, stiftelser og foreninger.

Enten det gjelder opprettelser eller endringer er det viktig med god rådgivning i forkant og å sikre at alle nødvendige skritt gjennomføres korrekt.

Også medlemmer eller berørte aktører kan ha spørsmål eller problemstillinger knyttet til sine rettigheter eller plikter i organisasjoner, stiftelser eller foreninger.

Vanlige oppdrag

  • Rådgivning og juridisk bistand for stiftere av organisasjoner, stiftelser og foreninger
  • Bistand for organisasjoner, stiftelser og foreninger
  • Rådgivning for medlemmer