Arbeidsrett

Alle bedrifter vil på et tidspunkt komme innom vanskelige arbeidsrettslige problemstillinger. Er virksomheten i en vanskelig økonomisk situasjon? Har du ansatt som ikke leverer gode nok resultater? Har din bedrift behov for omorganisering eller trenger dere en gjennomgang av gamle arbeidsavtaler som ikke fyller arbeidsmiljølovens krav? Arbeidsrett omfatter mange felt og områder.

Det er en rekke problemstillinger som er aktuelle og som kan være vanskelige:

  • Omstilling og nedbemanning
  • Oppsigelse og avskjed
  • Varsling og granskning
  • Utenlandsk arbeidskraft
  • Virksomhetsoverdragelse – oppbud/konkurs

Vanlige oppdrag

  • Rådgivning
  • Bistand ved tvister