Samlivsbrudd og skilsmisse

Samlivsbrudd er stort sett alltid vanskelig. Ordet «brudd» er dessverre et lite dekkende uttrykk til å beskrive det som faktisk skjer i et samlivsbrudd. Mens et beinbrudd stort sett skjer nokså umiddelbart og kan repareres med gips eller operasjon, er et samlivsbrudd vanligvis en lang prosess.

Juridisk er et samlivsbrudd begynnelsen på en rekke punkter som skal avtales. Dersom det ikke straks oppnås enighet, skal det forhandles om eller bringes inn for domstolene for en løsning. Dessverre er de punktene også punkter som er svært viktige i våre liv; barn, hus, hytte eller penger. Dette er punkter som for mange er vanskelig å bare snakke om, og nå skal disse punktene avklares mens en eller begge er i følelsesmessig ubalanse.

Det er viktig å unngå at konfliktnivået blir for stort. Da blir det vanskelig å gjennomføre prosessen på en så grei måte som mulig. 

«Det var en stund jeg tenkte at dette klarer jeg ikke. Jeg klarer ikke å komme meg igjennom bruddet. Alt raste rundt meg. Jeg mistet troen på meg selv. Da var det godt å ha en advokat som passet på meg og sørget for at for at fordelingen ble rettferdig».

– Klient (47 år) dagen etter at skifteavtalen var signert

Noen ganger kan det være lurt at partene blir enige om en felles advokat som skal bistå i konflikten og til å utarbeide de nødvendige avtaler som trengs. Dersom dette er aktuelt må dette skje så tidlig som mulig, og ikke etter at partene har fått egne advokater. Dette kan redusere kostnadene og gjøre ting lettere og enklere for de involverte. 

«Vi var enig om å skille oss. Vi hadde sett flere av våre venner ødelegge hverandre gjennom heftige skilsmisser. Advokatbrev haglet mellom postkassene, og det ville vi unngå. Vi var redde for at selv om vi nå var enige om å skille oss, kunne vi senere bli uenige om både det ene og andre. Derfor valgte vi en felles advokat til å lage samværsavtale for våre to barn, og en avtale som fordelte eiendeler. I tillegg ordnet advokaten alt det formelle med overføringer av hus og bil. Det var godt å vite at ting var avtalt og sikkert, i en tid som var svært vanskelig å gå gjennom.«

To tidligere klienter som skilte seg

Andre ganger trenger en sin egen advokat til å stå i stormen. Da er erfaring fra andre stormer og juridiske kunnskap nyttig bagasje å ha med. Vi kan bistå med alle spørsmål knyttet til samlivsbrudd og har erfaring og kunnskap som er nødvendig for å gjennomføre et samlivsbrudd på en effektiv måte. 

Vanlige oppdrag

  • Felles advokat for begge parter
  • Rådgiver for en av partene